Twierdzenie talesa:
2/144 Boki trójkąta ABC mają długości: |AB|=5cm, |BC|=6cm, |AC|=9cm. Na boku AB odmierzamy odcinek AD długości 2cm i przez punkt D prowadzimy prostą równoległa do boku AC. Prosta ta przecina bok BC w punkcie E. Oblicz obwod trapezu ADEC.

Podobieństwo figur:
13/145 Odpowiedz, czy są figurami podobnymi: a) dowolne dwa okregi
b) dowolne dwa trapezy rownoramienne
c) dowolne dwa wielokaty przystajace
d) dowolne dwa wielokaty foremne o tej samej liczbie bokow

14/145 Równoległoboki ABCD i A'B'C'D' sa podobne. Równoległobok ABCD ma boki długości 30cm i 45cm. Obwód równoległonoku A'B'C'D' wynosi 18cm. Oblicz dlugosci jego bokow.

Pola figur podobnych:

20/146 Trójkąt A'B'C' , ktorego pole wynosi 30cm^2, jest podobny do trojkata ABC w skali k=5\3. Oblicz pole trojkata ABC

Cechy podobienstwa trojkatow:

21/146 Czy trojkat o bokach 4,8,10 jest podobny do trojkata o podanych dlugosciach bokow ? a) 20, 8, 16 b) 1; 2,5 : 2 c) 6, 10, 15

22/146 Czy trojkat, w ktorym dwa katy maja miary 64stopni i 80stopni, jest podobny do trojkata, w ktorym dwa katy maja podane miary ? a) 36stopni i 64stopni b) 80stopni i 34stopni

1

Odpowiedzi

2010-02-19T22:50:50+01:00
2/144 dodałam w załączniku.

13/145
a)tak
b)nie
c)nie wiem
d)tak

14/145 I 20/146 dodaję w załączniku

Dalej nie mam siły. Pozdrawiam. ; ))
2 2 2