1.okresl zwiazek miedzy genetyka i cytologia.
2.okresl zwiazek miedzy genetyka i biochemia.
3.wyjasnij,jakie znaczenie ma replikacja i dokladnosc kopiowania.
4.podaj lokalizacje i postac DNA w komorkach prokariotycznych.
5.wyjasnij na czym polega determinacja plci u czlowieka.
6.wyjasnij roznice pomiedzy genem a genomem.
7.wyjasnij roznice pomiedzy genomem a genotypem.
8.wyjasnij pojecie mutageny.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T10:23:53+01:00
1) cytologia to nauka o budowie zewnętrznej i wewnętrznej komórki oraz funkcjach jej poszczególnych organelli, genetyka zajmuje się dziedziczeniem cech i dzidzicznością. Materiał genetyczny zawarty jest głównie w jądrze u eukariontów( organizmów posiadających jądro), u prokariontów( bezjądrowych) DNA jest najczęściej w postaci kolistej cząsteczki, tak więc cytologia i genetyka mają wspólny zakres badań czyli budowa jądra,cytoplazmy (istnieje dziedziczenie pozajądrowe), rola organelli komórkowych, a także elementy budowy poszczególnych struktur komórki.

2)Biochemia i genetyka też mają wspólny zakres badań. Biochemia obejmuje wszystkie procesy zachodzące w komórce, czyli także proces podziału komórek, podziału jądra, replikacji,biosyntezy białek itp.,co jest jednocześnie zadaniem genetyki.

3) podczas replikacji powstają dwie identyczne kopie DNA, proces ten musi być bardzo dokładny,gdyż warunkuje prawidłową budowę i funkcjonowanie , każdej nowo powstałej komórki,a tym samym organizmu, zmiana w ułożeniu lub zamiana choćby jednego genu, jest przyczyną zaburzeń w budowie lub funkcjonowaniu komórki, jest to najczęściej proces niekorzystny gdyż wiąże się z różnymi wadami genetycznymi, jest główną przyczyną mutacji genowych co np, u ludzi wiąże się z nieuleczalnymi chorobami genetycznymi.

4) Komórki prokariotyczne mają pojedynczą kolistą cząsteczkę DNA zanurzoną bezpośrednio w cytoplazmie. Ta kolista, podwójna helisa DNA nosi nazwę genoforu i łączy się z cytoplazmą tworząc nukleoid, takich struktur może być kilka w obrębie 1 komórki.

5) u człowieka płeć zdeterminowana zostaje w momencie zapłodnienia, warunkują ją chromosomy płci X i Y, przy czym chromosom Y zawsze pochodzi od ojca . Gdy organizm potomny odziedziczy dwa chromosomy XX, powstanie osobnik płci żeńskiej, jeżeli XY- osobnik płci męskiej. W wszystko zależy od tego jaka informacja genetyczna została zawarta w gametach organizmów rodzicielskich.

6)gen to pojedyncza, podstawowa jednostka dziedziczności niosąca informację genetyczną odnośnie danej cechy morfologicznej ,anatomicznej ,fizjologicznej i biochemicznej komórki ,zawsze występuje w dwóch wersjach(allelach), które są odpowiedzialne za ujawnienie się danej cechy, a genom to zbiór wszystkich genów (materiału genetycznego) znajdujących się w pojedynczym zestawie chromosomów ( np. w gametach)

7) genom to zbiór wszystkich genów w pojedynczym zestawie chromosomów,a genotyp to zbiór wszystkich genów zawartych we wszystkich chromosomach organizmu, czyli całość informacji genetycznej organizmu.

8) mutageny to związki chemiczne, fizyczne, i czynniki biologiczne wywołujące zmiany w materiale genetycznym, dla ludzi i zwierząt są najczęściej niekorzystne, powodują mutacje. Ich skutki są od niewielkich po głębokie upośledzenia fizyczne i psychiczne, czasem letalne (śmiertelne) . Do mutagenów należą np. niektóre kwasy, pestycydy, niektóre gazy bojowe - iperyt,
benzopiren w dymie tytoniowym, związki aromatyczne, promieniowanie X , gamma i UV,wysoka temperatura, niektóre wirusy (np. opryszczki i różyczki)
2 3 2