Odpowiedzi

2010-02-18T22:18:08+01:00
Liczby wymierne to takie które można zapisać w postaci ilorazu liczb całkowitych, przy czym ta druga nie może być 0.
2010-02-18T22:18:58+01:00
Liczba wymierna jest to liczba, którą można wyrazić w postaci a/b, gdzie a jest liczbą całkowitą i b jest liczbą całkowitą różną od zera.


Liczę na naaj ;*
2010-02-18T22:19:20+01:00
Takie które da się zapisać w ułamku dziesiętnym i żeby nie było w okresie tzn np 0,(3)