Odpowiedzi

2010-02-18T22:53:08+01:00
1.Legenda o św.Aleksym swój początek bierze z przybycia nad Wisłę zwolenników reguły św.Franciszka,skąd wywodzi się owa legenda.
2.Hagiografia-to utwór opisujący życie i czyny świętych chrześcijańskich.
Asceta-człowiek podążający drogą ascezy,poddający się ciągłym ćwiczeniom ciała i duszy.
Asceza-ideał postępowania,który polegał na dobrowolnym wyrzeczeniu się wszystkich przyjemności w życiu.
3.Święty Aleksy pochodził z bogatej rzymskiej rodziny.Gdy ukończył 24 lata ożenił się i tego samego dnia opuścił rodzinny dom i żonę,udając się na żebraczą wędrówkę.Nim wyruszył rozdał wszystkie swoje dobra biednym.Po wielu wędrówkach postanawia powrócić do rodzinnego Rzymu,gdzie nierozpoznany przez nikogo zamieszkuje pod schodami domu swoich rodziców.
Dopiero w chwili śmierci zostaje rozpoznany,jako dawno uznany za zmarłego.
2010-02-18T22:53:53+01:00
2. A)HAGIOGRAFIA- żywoty świętych - utwory opisujące życie i czyny świętych chrześcijańskich
b)Asceta - człowiek rezygnujący z życia doczesnego , umartwiający swoje ciało aby oczyścić duszą i osiągnać świętość.
c)asceza- umartwianie się rezygnacja z życiowych przyjemnośći
3. Po ślubie rzuca swoją żonę , oddaje cały swój majątek i udaje się na żebraczą wędrówke . Po jakimś czasie wraca do rodzinnego Rzumy gdzie niepoznany prze nikgogo mieszka pod schodami swego domujest bity i upokarzany przez śłużbę.Na końcy umiera w atmosfezrze cudu.
Wokół biją dzowny. W uroczystowsci(pogrzebowej ) biorą udział kapłani , biskupi, papież , cesarze. sw. Aleksy trzyma w dłoni list którego nikt nie mozę wyciągnąć po za Jego żanoą.