Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T23:59:08+01:00
Witam
dane c=0,25M CH3COOH, K = 1,8*10do(-5)
szukane pH

a=stopień dysocjacji, c=stężenie molowe kwasu, a*c = [H+] = [CH3COO-]
c - a*c = c(1 - a) = [CH3COOH] czyli stęż.cząst. kwasu, które nie uległy dysocj.
Po ustaleniu się równowagi w roztworze kwasu mamy
.........CH3COOH <----------->H+...........+...........CH3COO-
......... c (1 - a)...............ac...........................ac

K = [H+][CH3COO-]/[CH3COOH] = a2*c2/[c(1 - a)]
Gdy a <5% czyli a< 0,05 wyraz 1 - a ~ 1 i K = a2*c , a stąd mamy , że
____ ____ ____ ____
a = V K/c oraz [H+] = ac = c*V K/c = V K*c V oznacza pierw.kw.
Po obustronnym zlogarytmowaniu ze znakiem - mamy
- log[H+] = - 0,5 logK - 0,5 logc czyli pH = 0,5 pK - 0,5logc

pH = -0,5log 1,8*10^(-5) - o,5log o,25 = -0,5*(-4,75) - 0,5*(-0,6) =
= 2,37 + 0,30 = 2,67

..................pozdrawiam