Proszę o rozwiązanie poniższych zadać. Proszę też o działania i wypisanie danych.

Oznaczenia:
Cp - stężenie procentowe
Ms - masa substancji rozpuszczonej
Mrozp - masa rozpuszczalnika
Mr - masa roztworu

Wzory:
Cp=Ms/Mr*100%
Mr=Ms+Mrozp
Cp=Ms/Ms+Mr*100%
ms=Cp*Mr/100%
Mr=Ms*100%/Cp
Mrozp=Ms(100%-Cp)/Cp

1. Do 70g 10-procentowego roztworu dodano 130g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
a) 13%
b) 14,3%
c) 7%
d) 3,5%

2. Ile gram cukru należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 500 cm3 20% roztworu o gęstości 1,15g/cm3
a) 23g
b) 50g
c) 115g
d) 57,5g

3. Jakie będzie stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku zmieszania 20g roztworu 10% i 10g roztworu 5%
a) 20%
b) 10%
c) 8,3%
d) 2%


Z góry dziękuje.
Potrzebne nawet nie wiesz jak bardzo.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T23:11:13+01:00
Nie używam %, żeby nie plątały się niepotrzebne dzielenia/mnożenia przez 100
Procenty po prostu zamieniam na liczby, a liczby na procenty, np.
3,2% = 0,032
0,4 = 40%

1. Do 70g 10-procentowego roztworu dodano 130g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu?
C=Mr * Cp / ( Mr + Mrozp) = 70*0,1/(130+70)=7/200=35/1000=0,035 = 3,5%

2. Ile gramów cukru należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 500 cm3 20% roztworu o gęstości 1,15g/cm3
Ms / Mr = Ms/(Mrozp + Ms) = 0,2
Mr = Mrozp + Ms = 500 cm3 * 1,15g/cm3 = 575 g
Ms/575 = 0,2
Ms = 0,2 * 575=115 g

3. Jakie będzie stężenie procentowe roztworu powstałego w wyniku zmieszania 20g roztworu 10% i 10g roztworu 5%
(Mr1 * Cp1 + Mr2 * Cp2) / (Mr1 + Mr2) = (20 * 0,1 + 10 * 0,05) / (20 + 10) =
2,5/30 = 0,08(3) ≈ 8,3%