Odpowiedzi

2010-02-18T23:41:18+01:00
Ponieważ funkcja liniowa jest dodatnia dla x > -2, to skoro jest funkcją ciągłą (określoną na zbiorze liczb rzeczywistych)- w punkcie x=-2 osiąga wartość 0, czyli prosta przechodzi przez 2 punkty:
(-2, 0) oraz (1, 9), są to wystarczające dane, aby wyznaczyć prostą, bo zgodnie z geometrią euklidesową, której się uczymy, przez 2 różne punkty można poprowadzić tylko jedną prostą.
Równanie prostej przechodzącej przez dane 2 punkty:
y - y1 = (y2-y1)/(x2-x1) * (x - x1)
U nas:
y - 0 = (9-0)/(1+2) * (x + 2)
y = 3x + 6

Spr.
0 = 3(-2) + 6 = 0
9 = 3*1 + 6 = 9

Odp. y = 3x + 6
1 5 1