Dokończ równania reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. Podaj nazwy produktów(jesli reakcja bedzie zachodziła).
Na²0+H²O->
H²+Cl²->
Mg+O²->
CaH²+H²O->
K+H²O->
SO²+NaOH->
SO²+O²->
Fe²O³+H²O->
N²O5+H²O->
P4O10+H²O->
Mg+HCl->
KOH+HNO³->
SiO²+H²O->
CaO+HCl->
BaO+H²O->
CuSO4+NaOH->
ZnO+NaOH->
Al²O³+H²SO4->

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T00:26:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Na20+H2O->2NaOH----------------wodorotlenek sodu
H2+Cl2->2HCl----------------------chlorowodór
2Mg + O2----->2MgO---------------tlenek magnezu
CaH2 + 2H2O->Ca(OH)2 + 2H2---wodorotlenek wapnia + wodór
2K + 2H2O->2KOH + H2-----------wodorotlenek potasu + wodór
SO2 + 2NaOH->Na2SO3 + H2O----siarczan(IV) sodu + woda
2SO2 + O2->2SO3------------------tlenek siarki(VI)
Fe2O3 + H2O->NIE ZACHODZI
N2O5 + H2O->2HNO3--------------kwas azotowy(V)
P4O10 + 6H2O->4H3PO4----------kwas fosforowy(V)
Mg + 2HCl->MgCl2 + H2------------chlorek magnezu + wodór
KOH + HNO3->KNO3 + H2O-------azotan(V) potasu + woda
SiO2 + H2O->NIE ZACHODZI
CaO + 2HCl->CaCl2 + H2O------chlorek wapnia + woda
BaO + H2O->Ba(OH)2-------------wodorotlenek baru
CuSO4 + 2NaOH->Na2SO4 + Cu(OH)2--siarczan(VI) sodu + wodorotlenek miedzi(II)
ZnO + 2NaOH + H2O->Na2[Zn(OH)4]---tetrahydroksycynkan sodu
Al2O3 + 3H2SO4->Al2(SO4)3 +3H2O----siarczan(VI) glinu + woda

1 5 1