Na podstawie podanego przykładu napisz odpowiednie równania reakcji zachodzących na elektrodach.
Przykład: stopiony bromek cyny (II)
K(-): Sn²⁺ + 2e⁻ ---> Sn⁰ A(+): 2Br⁻ - 2e⁻ ---> Br₂⁰

a) stopiony chlorek wapnia
K(-): ........... A(+): ....................

b)stopiony chlorek arsenu (III)
K(-): ........... A(+): ...................

c) stopiony bromek sodu
K(-): ................ A(+): ....................

d) stopiony chlorek ołowiu (II)
K(-): ................... A(+): ..................

e) roztwór wodny kwasu solnego
K(-): ..................... A(+): ..................

f) * roztwór wodny chlorku sodu
K(-): ..................... A(+)


Jeśli coś wam to mówi , to jest zadanie 112/61 , II gimnazjum, Chemia Nowej Ery . Bardzo proszę o rozwiązanie ; )

2

Odpowiedzi

2010-02-18T23:05:36+01:00
A) CaCl₂
K(-): Ca²⁺ + 2e → Ca
A(+): 2Cl⁻ → Cl₂ + 2e

b) AsCl₃
K(-): As³⁺ + 3e → As
A(+): 6Cl⁻ → 3Cl₂ + 6e

c) NaBr
K(-): Na⁺ + e → Na
A(+): Br⁻ → e + Br

d) PbCl₂
K(-): Pb²⁺ + 2e → Pb
A(+): 2Cl⁻ → Cl₂ + 2e

e) HCl
K(-): 4H⁺ + 4e → 2H₂
A(+): 2Cl⁻ → Cl₂ + 2e

f) NaCl
K(-): 4H₂O + 4e → 2H₂ + 4OH⁻
A(+) 2Cl⁻ → Cl₂ + 2e
38 3 38
2010-02-18T23:13:29+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) stopiony chlorek wapnia----CaCl₂
K(-): Ca²⁺ + 2e⁻--->Ca⁰
A(+): 2 Cl⁻ - 2e⁻---->Cl₂⁰

b)stopiony chlorek arsenu (III)----AsCl₃
K(-): 2As³⁺ + 6e⁻--->2As⁰
A(+): 6Cl⁻ - 6e⁻----->3Cl₂⁰

c) stopiony bromek sodu-----NaBr
K(-): 2Na⁺ + 2e⁻--->2Na
A(+): 2Br⁻ - 2e⁻--->Br₂⁰

d) stopiony chlorek ołowiu (II)----PbCl₂
K(-): Pb²⁺ + 2e⁻--->Pb⁰
A(+): 2 Cl⁻ - 2e⁻---->Cl₂⁰

e) roztwór wodny kwasu solnego---HCl
K(-): 2H⁺ + 2e⁻--->H₂⁰
A(+): 2 Cl⁻ - 2e⁻---->Cl₂⁰

f) * roztwór wodny chlorku sodu
K(-): 2 H₂O + 2e⁻--->H₂⁰ + 2OH⁻
A(+): 2 Cl⁻ - 2e⁻---->Cl₂⁰
38 4 38