Zad.4
kulkę o objętości 20 cm³ zanurzono w wodzie. Oblicz siłę wyporu działającą na kulkę. Gęstość wody wynosi 1 g/cm³ .

zad.5
Prostopadłościan o wymiarach 2cm, 3cm, 4cm zawieszono na siłomierzu i zanurzono w oleju o gęstości 0,8 g/cm³. Oblicz wartość siły wypory.

1

Odpowiedzi

2009-10-14T18:59:41+02:00
Zad.4

Dane:

V = 20cm³ = 0.000020m³
gęstość wody "ρ" = 1 g/cm³ = 1000kg/m³
przyspieszenie ziemskie "g" = 9.81m/s² = ok. 10m/s²

Szukane:

F wyp.= ?

Rozwiązanie:

F wyp.= ρgV

F wyp.= 1000kg/m³×10m/s²×0.000020m³

F wyp.= 2N

Zad.5

Dane:

V prostopadłościanu = 2cm×3cm×4cm = 24cm³ = 0.000024m³
ρ oleju = 0.8 g/cm³ = 800 kg/m³
g przyspieszenie ziemskie = ok. 10m/s²

Szukane:

F wyp. = ?

Rozwiązanie:

F wyp. = ρgV

F wyp. = 800 kg/m³×10 m/s²×0.000024m³

F wyp. = 0.192 N