1. Wózek o masie m=2kg poruszał się po torze płaskim bez tarcia z prędkością Vzero=4m/s. Po przyłożeniu siły hamującej, zatrzymał sie, przebywając odcinek s=8m.
Jaka była wartość diły hamującej ? ;p


2. Ciało o masie m=10kg ruszyło z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym i w ciągu 7sekund ruchu przebyło droge s=39m.
Oblicz siłę działającą na to ciało? .


Pilne ! pomocy .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T02:25:43+01:00
Witaj
1/
dane m=2kg, vo=4m/s, vk=0, s=8m,
szukane F
ruch jednostajnie opóźniony
końcowa prędkość vk = vo - at ale vk = 0 więc 0 = vo - at czyli t = vo/a
s = vo*t - 0,5at2 = vo*vo/a - 0,5a*vo2/a2 = vo2/a - 0,5vo2/2a = vo2/2a
s = vo2/2a ale a = F/m
s = mvo2/2F
F = mvo2/2s = 2kg*16m2/s2/16m = 2N
F = 2N

2/
dane m=10kg, vo=0, t=7s, s=39m,
szukane F
ruch jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej
s = 0,5at2 a = F/m
s = 0,5*F*t2/m
F = m*s/0,5t2 = 10kg*39m/[0,5*49s2] = 15,9N
F = 15,9N

............pozdrawiam

6 3 6