Zad1)
sanki ciągnięto za sznurek działając siłą F o wartości 12N pod katem 60 stopni. Jaka prace wykonano przy przesuwaniu tych sanek o 50m ??

zad2)
ze stołu (1m nad podłogą) podniesiono filiżankę o masie 100g i ustawiono na półce na wysokości 80 nad stołem..O ile wzrośnie energia potencjalna filiżanki??

zad3)
W bardzo krótkim czasie szybkość samochodu wzrosła z 1m/s do 5m/s. Ile razy wzrosła energia kinetyczna ??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T01:13:57+01:00
Zad1)
F₁=12N
α=60°
S=50m
W=?

W=F₀*S

//Wypadkowa sił
F₀=F₁*sinα=12N*cos60°=6N
//Podstawiamy
W=6N*50m=300J

zad2)
//80 czego? psów? kotów? myślę że 80cm...
m=0,1kg
Δs=0,8m

//Wzór na e.potencjalna
Ep=mgh
//En. poczatkowa
Ep=0,1kg*10[m/s^2]*1m=1J

//Zmiana energii
Ep=0,1kg*10[m/s^2]*1,8m=1,8J

ΔEp=1,8J-1J=0,8J

//Można też od razu z ΔS
ΔEp=0,1kg*10[m/s^2]*0,8m=1,8J

zad3)
Ek=[mv^2]/2

Jeśli:
Δv=4m/s

To ze wzoru wynika że
ΔEk=m * [4m/s]^2/2

Czyli Ek. wzrosła 16 razy