DUŻO PUNKTÓW - PROSZĘ O OBLICZENIE!
a)oblicz ile decymetrów sześciennych azotu (V) przereaguje z 18g tlenu

b) oblicz ile cząsteczek tlenu przereaguje z 5,6dm sześciennymi chloru (VII)

c) oblicz ile moli wody powstanie w reakcji zasady chromowej (III) z 20g kwasu azotowego (V)

2

Odpowiedzi

2010-02-18T23:50:27+01:00
A) 2 N2 + 5O2 -> 2 N2O5
masa 5 O2= 160g
1 mol to 22,4 dm3

Z 44.8 dm3 N przereaguje 160g O2
Z x om3 N przereaguje 18g O2

X=44.8dm3 x 18g : 160g = 5.02 dm3

b) 2 Cl2 + 7O2 -> 2 Cl2O7

1 mol = 6,02 x 10 ²³ cząsteczek
z 44.8 dm3 chloru przereaguje 7x6,02 x 10 ²³ cz. O2
z 5.6 dm3 Cl2 przereaguje x cz O2
x= 5.6x 42.14 x 10 ²³ :44.8 = 5,26 x 10 ²³ cz. O2

c) Cr(OH)3 + 3 HNO3 -> Cr(NO3)3+ 3 H2O
M HNO3= 63g/mol
n HNO3= 3 mole
m HNO3= 63g/mol x 3 mole = 189 g
z 189 g HNO3 powstaną 3 mole H2O
z 20 g HNO3 powstanie x moli H2O
x= 20 x 3 : 189
x=0.317 mola


Wszystko robione na zasadzie proporcji :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T00:06:51+01:00
A)oblicz ile decymetrów sześciennych azotu (V) przereaguje z 18g tlenu
2N₂ + 5O₂ = 2N₂O₅
1 mol O₂ waży 32g
x mol waży 18g
x = 18/32 mola tlenu
Azotu bierze udział 2,5 raza mniej moli niż tlenu, czyli
18/32 * 2/5 = 9/40 mola = 0,225
1 mol gazu zajmuje w warunkach normalnych ok. 22,4 dm³ objętości, więc azotu przereagowało około 0,225 * 22,4 = 5,04 dm³

b) oblicz ile cząsteczek tlenu przereaguje z 5,6dm sześciennymi chloru (VII)
7O₂ + 2Cl₂ = 2Cl₂O₇
5,6 dm³ chloru stanowi 5,6/22,4 = 0,25 mola, tlenu bierze udział 3,5 raza wiecej, czyli 0,875 mola = 0,875 * A = 0,875 * 6,02 * 10²³ = 5,27 * 10²³ O₂

c) oblicz ile moli wody powstanie w reakcji zasady chromowej (III) z 20g kwasu azotowego (V)
Cr(OH)₃ + 3HNO₃ = Cr(NO₃)₃ + 3H₂O
1 mol HNO₃ waży 1+14+3*16 = 63 g, więc 20g stanowi 20/63 mola kwasu.
Tyle samo moli powstanie wody, czyli 20/63 ≈ 0,32 mola