Oblicz jak najprostrzym sposobem:
a) 3/8 x (-0,9) x (-16/3) x 10=
b) 5 x (-0,25) x 0,2 x (-4)=
c) (-2,5) x 0,2 x (-10) x 2=
d) (-6) x (-4/7) x 2/5 x (-7) x 5/12=
e) (-1 1/2) x 0,06 x (-2/3) x 100=

Prozę o jak najszybszą odpowiedź.!!;]
Ja zaraz muszę iść do szkoły.!! Proszę...

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T08:47:39+01:00
Oblicz jak najprostrzym sposobem:
a) 3/8 x (-0,9) x (-16/3) x 10=3/8x(-9/10)x (-16/3)x10=(-27/80)x(-160/3)=4320/240=18
b) 5 x (-0,25) x 0,2 x (-4)=(-1,25)x(-0,8)=1
c) (-2,5) x 0,2 x (-10) x 2=(-0,5)x(-20)=10
d) (-6) x (-4/7) x 2/5 x (-7) x 5/12=24/7x(-14/5)x5/12=(-336/35)x5/12=(-1680/420)=4
e) (-1 1/2) x 0,06 x (-2/3) x 100=9/100x(-200/3)=(-1800/300)=6
3 5 3
2010-02-19T10:25:43+01:00
A) ⅜×(-0,9)×¹⁶/₃×10=-9×2=-18
b) 5×(-0,25)×0,2×(-0,4)=1×1=1
c) (-2,5)×0,2×(-10)×2=250×(-0,4)=-100
d) (-6)×(-⁴/₇)×⅖×(-7)×⁵/₁₂=4
e) (-1½)×0,06×(-²/₃)×100=(-³/₂)×100=0,06×100=6