Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T09:05:11+01:00
A (a:)
b (be:)
c (tse:)
d (de:)
e (e:)
f (ef:)
g (ge:)
h (ha:)
i (i:)
j (jot)
k (ka:)
l (el)
m (em)
n (en)
o (o:)
p (pe:)
q (ku:)
r (er)
s (es)
t (te:)
u (u:)
v (fau)
w (ve:)
x (iks)
y (ypsilon)
z (tset)


c: czytane jako k przed samogłoskami a, o oraz u, a także przed spółgłoskami, np. (das) Café [kafe] (kawiarnia), (die) Creme [kræ:m] (krem);

ck: czytane jako k, np. (die) Decke [dɛkə] (kołdra);

ch oraz g: czytane podobnie jak polskie ś po samogłoskach ä, e, i, ö, ü - np. ich [iç] (ja); po dyftongach ei, eu, äu - np. (die) Eiche [ai̯çə] (dąb); po spółgłoskach r, l, m, n - np. (die) Milch [milç] (mleko); w końcówkach -ig - np. lebendig [lebɛndiç] (żywy); w przyrostku zdrabniającym -chen - np. (das) Mädchen [mædçən] (dziewczynka); w wyrazach pochodzących z obcych języków - np. (die) Chemie [çemi:] (chemia);

s: czytane jako sz przed p oraz t na początku wyrazów rodzimie niemieckich, np. (der) Spiel [ʃpi:l] (gra, zabawa); s: czytane jako z przed samogłoską lub między dwoma samogłoskami, np. (die) Socke [zɔkə] (skarpeta), (der) Riese [ri:zə] (olbrzym);

grupa spółgłosek sch: czytana jako sz, np. (die) Schule [ʃulə] (szkoła);

grupa spółgłosek ss: czytana jako s, np. müssen [mysən] (musieć);

t: czytane jako c przed samogłoską w wyrazach obcego pochodzenia, np. (die) Nation [natsi̯o:n] (naród);

grupa spółgłosek tsch: czytana jako cz, np. deutsch [dɔi̯tʃ] (niemiecki);

v: czytane jako f na początku wyrazów rodzimie niemieckich, np. (das) Verbot [fɛrbo:t] (zakaz);

z: czytane jako c, np. (das) Ziel [ci:l] (cel).

Literę ß wymawiamy jako s, np. (das) Maß [mɑ:s] (miara).
2010-02-19T09:06:47+01:00
A (a:)
b (be:)
c (tse:)
d (de:)
e (e:)
f (ef:)
g (ge:)
h (ha:)
i (i:)
j (jot)
k (ka:)
l (el)
m (em)
n (en)
o (o:)
p (pe:)
q (ku:)
r (er)
s (es)
t (te:)
u (u:)
v (fau)
w (ve:)
x (iks)
y (ypsilon)
z (tset)
2010-02-19T09:07:50+01:00
A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z