2.Legiony i księstwo Warszawskie
(Legiony Polskie we Włoszech,Utworzenie Księstwa Warszawskiego,Konstytucja Księstwa Warszawskiego,Reformy w Księstwie,Wojna z Austrią,Zwycięstwa Napoleona i pokój w Schonbrunn, Sprawa polska w polityce Francji)


Opisac ten temat poszczególnymi podpunktami

daje naj

proszę szybko i dobrze

2

Odpowiedzi

2010-02-19T09:14:58+01:00
Hej
Legiony Polskie we Włoszech-Powstaly na bazie stworzonych przez Józefa Piłósudzjkiego oddzilów strzeleckich i innych podwojennych ogranizacji niepodleglosciowych.

Utworzenie Księstwa Warszawskiego- Zostało stworzone przez Napoleona
Skutkiem podpisania traktatu było utworzenie Księstwa Warszawskiego, powstałego z ziem II i III zaboru pruskiego, ale bez Pomorza gdańskiego i Gdańska,


Konstytucja Księstwa Warszawskiego -Zasady Konstytucji Księstwa Warszawskiego wzorowane były w dużej mierze na ustroju Cesarstwa Francuskiego.

Sprawa polska w polityce Francji-Z militarnymi i politycznymi sukcesami Bonapartego wiąże się pierwszy rozdział polskiej walki o niepodległość .

Zwycięstwa Napoleona i pokój w Schonbrunn-Pokój w Schonbrunn – 1809,-Napoleon przyczynił się już do wielu zwycięstw armii francuskiej i nie był związny z żadną aferą


Wojna z Austrią-Podczas wojen rewolucyjnej Francji oraz wojen napoleońskich Austria utraciła 1797 Belgię i Lombardię, a 1809


Reformy w Księstwie-reformy społeczne - 22 lipca 1807 - konstytucja Księstwa Warszawskiego nadana przez Napoleona (wzór francuski-zniesienie poddaństwa)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T09:40:07+01:00
1. Legiony Polskie utworzył Jan Dąbrowski ktory podpisał w 1797 umowe z nowym rządem Republiki Lombardzkiej. Na mocy tej umowy oddziały polskie miały polską komende,stopnie wojskowe i finansowane bły przez rząd Lombardii.

2. Jak pisało we wczesniejszym temacie pokoj w Tylży odebrał ziemie Rosji z ktorych utowrzono Księstwo Warszawskie. A Gdańsk był niezaleznym miastem.
3. Księstwo Warszawaskie
MOnarchia konstytucyjna zwiazana unia personalną z Saksonią.
Władca- krol Saksonii Fryderyk August.
Postanowienia Konstytucji :
wszyscy obywatele sa rowni wobec prawa
mieszczanie maja prawa polityczne
utworzenie sejmu i senatu
likwidacja poddanstwa osobistego chłopów
urzedy sprawuja wyłacznie obywatele Księstwa
panstwo podzielone na 6 departamentów,zarzadzaja nimi prefekci
w legionach nie ma kar cielesnych

4.Wojna z Austrią
Powstaje 5 koalicja antyfrnacuska : Austria Anglia Hiszpania i Portugalia
Austria wkroczyła za ziemie polskie na ktorych dowodził J.Poniatowski a Napoleon reszte polskich wojsk skierowął do front niemiecki i do hiszpanii

Pod Raszynem na dwukrotnie słabsze oddziały polskie ruszyła austria. Dzieki walecznosci Polaków udało sie ich odeprzec ale bitwy nie rozstrzygnięto.
Z powodu przewagi Austryjaków Poniatrowski poddął Warszawe i wkroczył do Galicji.

5. Pod Wagram Napoleon pokonał siły austrujackie i zmusił do podpisania przez Austrie pokoju w Schonbrunn na mocy kroego KW zostąło powiekszone.


4 4 4