Miara jednego kąta w trójkącie jest o 34 stopnie większa od sumy miar dwóch pozostałych kątów, z ktorych miara większego jest o 31 stopni większa niż miara mniejszego kąta.
a)Jakie miary mają kąty w tym trójkącie?
b)Jakie miary mają kąty przyległe do kątów tego trójkąta?

1

Odpowiedzi

2010-02-19T09:55:42+01:00
A)
x+y+z=180
x=y+z+34
y=z+31

z+31+z+34+z+31+z=180
x=y+z+34
y=z+31

4z=84
x=y+z+34
y=z+31

z=21
x=y+65
y=52

x=107
y=52
z=21

b) 73, 128, 159