Jestem ciemna z chemii i bardzo bym prosiła o rozwiązanie takich dwóch zadań.
1.Przyjmując,że masa molowa wody to 18g a jej gęstość to 1g/cm3, zaś masa molowa rtęci to 200,6 g/mol a jej gęstość d=13,6g/cm3. Oblicz przyjmując jednakowe objętości wody i rtęci gdzie znajduje się więcej atomów a gdzie więcej moli.

2.Dwie studentki Beata i Karolina chciały otrzymać 6,7g metalicznej miedzi. Beata redukowała wodorem 7,5 tlenku miedzi(I) a Karolina redukowała także wodorem tą samą ilość tlenku miedzi (II). Prowadząc odpowiednie obliczenia wykaż która ze studentek postąpiła prawidłowo.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T12:02:15+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
H₂O = 18g / 1g/cm³ = 18cm³
Hg = 200,6g / 13,6g/cm³ = 14,75cm³
18cm³ H₂O----3*6,02*10²³ atomów = 18,06*10²³ atomów

14,75cm³ Hg-----6,02*10²³ atomów
18cm³ Hg------------x atomów
x=7,34*10²³ atomów

18cm³ H₂O--------1mol H₂O

14,75cm³ Hg ---- 1mol
18cm³ Hg ------- xmoli
x=1,22mola Hg

WIĘCEJ ATOMÓW ZNAJDUJE SIĘ W WODZIE
WIĘCEJ MOLI ZNAJDUJE SIĘ W RTĘCI

2.
BEATA
mCu₂O=2*64u+16u=144u
Cu₂O + H₂ ----> 2Cu + H₂O
144g Cu₂O---------128g Cu
7,5g Cu₂O----------xg Cu
x=7,5*128/144
x=6,7g Cu

KAROLINA
mCuO=64u+16u=80u
CuO + H₂ ----> Cu + H₂O
80g CuO---------64g Cu
7,5g Cu₂O----------xg Cu
x=7,5*64/80
x=6g Cu

Prawidłowo postąpiła BEATA
10 2 10