1) Województwo podkarpackie
pow. 17 900 km2 , liczba ludności 2 100 tys.

a) Oblicz średnią gęstość zaludnienia woj. podkarpackiego.
...........................................................................

2) Wypisz 3 państwa, w których występują najliczniejsze skupiska Polonii.
a) ...................
b) ......................
c).......................

3)Wypisz 3 najliczniejsze mniejszości narodowe mieszkające w Polsce.
a) ..................
b) ....................
c) ......................

2

Odpowiedzi

2010-02-19T11:49:04+01:00
3)Wypisz 3 najliczniejsze mniejszości narodowe mieszkające w Polsce.
a) Białorusini
b) Litwini
c) Tatarzy
2) Wypisz 3 państwa, w których występują najliczniejsze skupiska Polonii.
a) Stany Zjednoczone
b) Brazylia
c) Kanada
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T11:50:14+01:00
1) Województwo podkarpackie
pow. 17 900 km2 , liczba ludności 2 100 tys.

a) Oblicz średnią gęstość zaludnienia woj. podkarpackiego.
(2100000*100%)/17900=117 os/km²

2) Wypisz 3 państwa, w których występują najliczniejsze skupiska Polonii.
a) Stany Zjednoczone
b) Niemcy
c) Kanada

3)Wypisz 3 najliczniejsze mniejszości narodowe mieszkające w Polsce.
a) Ukraińcy
b) Białorusini
c) Żydy
PS. mam ten cały sprawdzian ;D