Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T11:41:14+01:00
w wyniku regularnego transportu, w którym jest używane ATP w kom. szparkowych zbierają się jony potasowe z sąsiednich kom.
w kom. w skutek rozkładu zmagazynowanej skrobi i przekształceniu powstałej glukozy w kwas jabłkowy, powstaje ujemnie naładowany jon jabłczanowy
wzrost stężenia jonu K+ i jabłczanowych zaniża wartość H2O w kom szpar., jednak kiedy wartość wody osiągnie wartość mniejszą niż w kom. sąsiednich do kom. szpar. zaczyna przedostawać woda
wzrost turgoru zwiększa nacisk na nierównomiernie zgrubione ścianko kom. szpar.Tak więc zewnętrzne, cienkie ściany kom. uwypuklają się bardziej niż grube ściany otaczające szparkę w skutek czego cała kom. wpukla się na zewnątrz i szparka otwiera się
Natomiast proces odwrotny prowadzi do zamykania szparek. Wewnętrznym regulatorem otwierania i zamykania szparek jest ABA.

uff. ^^
2010-02-19T16:08:47+01:00
Mechanizm ich działania to mechanizm osmotyczny (osmoza), pozostający w związku z odwracalnymi zmianami stężenia substancji osmotycznie czynnych komórek szparkowych. Zmiany te są następstwem przejścia skrobi w czynny osmotycznie cukier i odwrotnie. Dzięki możliwości zamykania i otwierania szparek roślina może regulować wymianę gazową oraz wyparowywać woda.

Pozdrawiam i liczę na naj!