Rezystancja ciała ludzkiego w najbardziej niesprzyjających warunkach R = 1 kΩ. Prąd, który jeszcze nie powoduje porażenia zagrażającego życiu, I = 24 mA. Oblicz dopuszczalną wartość napięcia, przy której nie nastąpi porażenie zagrażające życiu ludzkiemu.

1

Odpowiedzi

2009-10-14T20:26:28+02:00
R = U/I, stąd U = RI
1 om = 1V/1A
1 kiloom = 1000 om
I = 24 mA = 0,024 A
U = 1000 * 0,024 = 24 Volt - dopuszczalna wartość przy tych danych
2 5 2