PLANETA NOWA KLASA 3
zad.1/59 Podaj nazwę systemu gospodarczego obowiązującego w Polsce w latach 1945-1989 wyjaśnij pochodzenie jego nazwy

zad 3/59Uzupełnij tabelkę
OKRĘG PRZEMYSŁOWY GŁOWNE OŚRODKI PRZEMY. DOMINUJĄC DZIAL PRZEMY
Gdański
Górnośląski
Warszawski

Zadanie 2,3,4/60

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T17:10:18+01:00
3.59
gdański- Gdańsk, Gdynia- stoczniowy, elektromaszynowy, spożywczy
górnośląski- Zabrze, Katowice, Siem. Śl., Sosnowiec- wydobywczy, przemysł ciężki
Warszawski- Warszawa - wysokiej technologi

1.59
socjalistyczny - brak własności osobistej, wszystko było własnością państwa

2.60
kapitalizm
- wolny rynek
- zakłady prywatne

3.60
niebieski- dominacja przemysłu ciężkiego, przestarzałe technologie, niska efektywność pracy, przewaga przedsiębiorstw państwowych, nadmierne zużycie surowców, niska jakość produktów, d€za energochłonność
(reszta na czerwono)

4.60
huta Kościuszki - stal - przestarzała produkcja
kopalnia Katowice - węgiel kamienny- restrukturyzacja węgla
10 4 10