Odpowiedzi

2009-10-14T19:43:56+02:00
1. Objawienie się boga Abrahama
2. Wędrówka Abrahama i jego ludzi
3. Ofiarowanie
4. Przeniesienie się Żydów do Egiptu
5. Plagi Egipskie
6. Wyprowadzenie Żydów z Egiptu przez Mojżesza
7. Podarowanie tablic mojżeszowi przez Boga
8. Pokonanie Goliata przez Dawida
9. Panowanie Dawida i Salomona
10. Budowa Świątyni Izraela Arka przymierza
11. Rozpad Izraelu
12. Uprowadzenie Żydow do niewoli Babilońskiej
13. Podbój Palestyny przez Persów
23 4 23
Do pkt. 3 Nie zrealizowane - zatrzymane przez anioła Pana Boga Ofiarowywanie przez Abrahama swego syna Izaaka.
1. Powołanie Abrahama z Ur chadejskiego i Jego wędrówka do ziemi Kaanaan. 2. Józef i jego Rodzina w Egipcie, 3. Uczynienie niewolnikami narodu Izraelskiego, Wyjście narodu Izraelskiego Egiptu (Uwolnienie z niewoli), Odebranie od Pana Boga Prawa i zbudowanie Przybytku (Namiotu) wg objawienia, 4. 40 lat na pustyni z powodu nieposłuszeństwa, 5. Zdobycie i podział ziemi Kaanaan. 6. Król Dawid i Salomon (budowa Świątyni), Niewola asyryjska 10ciu plemion, 7. Niewola babilońska Judei, Powrót
8. Odbudowa Świątyni i dalsze Powroty z niewoli, Przyjście na świat Syna Bożego Pana Jezusa Chrystusa, Ewangelizacja całego świata na polenienie Pana Jezusa Chrystusa, 9. Zburzenie Świątyni przez Rzymian i wielowiekowa nieobecność. Grabież i Dewastacja przez narody ziemi danej Izaelowi, 10. Odrodzenie i powstanie państwa Izrael (rok 1948)