Zad1) zaokrąglij:
a)12,863-4,28 do części dziesiętnych
b)6,(25) do części tysięcznych
c)6,1-√15 do trzech miejsc po przecinku
d)√5-2 z dokładnością do 0,01
zad2) oblicz
a) 17¾ + 5⅚=
b)1,5+2,16=
c) 3⅚-1½=
d)-2¹/₃+1¾=
e)1⅛ * 1¾=
f)(-1⁵/₁₅) : (- ¹⁶/₂₅)=
zad3)uzupełnij:
a) 5,2km=.....m
b)16,3dag=....g
c)5,32m²=...cm²
d)0,2dm³=...mm³
e)0,23mm=...dm
f)93,15dag=...kg
g)2,3cm²=...m²
h)36dm³=...m³

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T12:59:19+01:00
Zad1) zaokrąglij:
a)12,863-4,28 = 8,583≈ 8,6
b)6,(25) ≈ 6,250
c)6,1-√15 = 6,1-3,87298 = 2,22702 ≈ 2,227
d)√5-2 = 2,2360679775-2 = 0,2360679775 ≈ 0,24

zad2) oblicz
a) 17¾ + 5⅚= 17 9/12+5 10/12 = 22 19/12 = 23 7/12
b)1,5+2,16= 3,66
c) 3⅚-1½= 3 5/6-1 3/6 = 2 2/6 = 2⅓
d)-2¹/₃+1¾=-2 4/12+1 9/12 = -28/12+21/12 = -7/12
e)1⅛ * 1¾= 9/8*7/4 = 63/32 = 1 31/32
f)(-1⁵/₁₅) : (- ¹⁶/₂₅)= (-20/15):(-16/25) = (-20/15)*(-25/16) = 25/12 = 2 1/12

zad3)uzupełnij:
a) 5,2km=5200m
b)16,3dag=163g
c)5,32m²=53200cm²
d)0,2dm³=200000mm³
e)0,23mm=0,0023dm
f)93,15dag=0,9315kg
g)2,3cm²=0.00023m²
h)36dm³=0.036m³
1 5 1
2010-02-19T13:06:48+01:00
Zadanie 1
a/ 8,6
b/ 6,250
c/ 2,227
d/0,24

zadanie 2
a) 17¾ + 5⅚= 17 9/12 + 5 10/12 = 23 19/12 = 24 7/12
b)1,5+2,16=3,66
c) 3⅚-1½=3 5/6 - 1 3/6= 2 2/6 = 2 1/3
d)-2¹/₃+1¾= -2 4/12 + 1 9/12= -7/12
f)(-1⁵/₁₅) : (- ¹⁶/₂₅)= -1/15 * 25= -1/3* 5= -5/3= -1 2/3
zadanie 3
a) 5,2km= 5200m
b)16,3dag= 163g
f)93,15dag= 0,9315kg