Opisać swój sen jak długość opowiadania dowolna,aby jednak nie za krótka. Mają być odpowiedzi na te pytania:
What did you see-a person or a thing?
What was the person or thing doing??
How did you feel?
What happened next?
What did you do then?

Poproszę również o tłumaczenie z góry dzięki ;)))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T12:42:03+01:00
Once I dreamt that I can fly.
I saw me and mountains. I was standing on the top of the hill when I started fly. I felt free. It was great. Everything was so small and beautiful. The sky was clear, Sun was shining. There weren't any people and animals. I was alone but I felt really happy. Unfortunatly, it was very short dream. I woke up and everything disappeared. If only I could fly... It'll be fascinating! ;)

Pewnego razu śniło mi się, że umiem latać.
Zobaczyłam siebie i góry. Stałam na szczycie wzgórza i zaczęłam latać. Czułam się wolna. To było świetne. Wszystko było takie małe i piękne. Niebo było czyste, Słońce świeciło. Nie było tam żadnych ludzi ani zwierząt. Byłam sama, ale czułam się naprawdę szczęśliwa.
Niestety, to był bardzo krótki sen. Obudziłam się i wszystko zniknęło. Gdybym tylko naprawdę umiała latać... To byłoby fascynujące!
2 5 2