Zad4) rozwiąż
a) znajdź liczbę o 20% większą od liczby 15.
b)podaj liczbę o 40% mniejsza od liczby 130.
c)70%pewnej liczby wynosi 35 jaka to liczba?
d)jakim procentem liczby 15 jest liczba6?
zad5. zapisz w najprostrzej postaci)
a)√2¼=
b)10√5-√45=
c)4√10/√2=
d) 3√5 * 4√7=
e)(4√5)²=
f) √100-64=
zad6 skreśl równości, które nie są prawdziwe)
(3¼)⁻²=¹⁶⁹/₁₆
81²⁰ * 27⁵=3³⁹
(⁸/₁₂₅)¹₃= ⅖
(10¹⁶ * 5¹⁶)²=2³² * 5⁶⁴
14²⁴*2²⁴/7²⁴=2⁴⁸
³√5 * 5¹¹/₃=5¹¹/₉
2¹⁵ * 2⁴/2=2⁵⁹
16-¾=2³¼

1

Odpowiedzi

2010-02-19T13:12:15+01:00
15-100%
x-120%
100x=1800/100
x=18

x- liczba o 20% większa od 15

b) 130-100%
x-60%
x= 78 ( z proporcji)

c)100%-x
70%-35
x= 50 również z proporcji
1 1 1