Zad.1
Przypuśćmy, że powierzchnia kuli ziemskiej ma 500 mln. km2. Oblicz, ile km2 zajęłyby wody, jeżeli pokrywałaby ona 70% powierzchni kuli ziemskiej.

Zad. 2
Z niedokręconego kranu kapie woda napełniając dwulitrowy zbiornik po upływie 45 min. Ile litrów wody wykapie z tego zbiornika w ciągu doby?

Zad. 3
Rodzina Gawlików składa się z 4 osób. Średnie miesięczne zużycie wody na osobę wynosi 2,5 m3. Ile płacą miesięcznie państwo Gawlikowie za wodę, jeżeli 1 m3 wody kosztuje 4,20 zł?

Zad. 4
Danusia ma akwarium w kształcie prostopadłościanu wymiarach dł.50 cm, szer. 40 cm, wys. 100 cm. Danusia wlewa do akwarium wodę napełniając je do poziomu wysokości. Uzupełnij zdania:
Poziom wody w akwarium wynosi ......................cm.
Danusia wlewa do akwarium ............................cm3 wody.
Danusia wlewa do akwarium ..............................l wody.


Proszę rozwiascie mi to szybko potrzebuje na jutro :(

2

Odpowiedzi

2010-02-19T13:05:45+01:00
Zad. 3
2,5 × 4,20 = 10,50 zł

Zad. 4
Poziom wody w akwarium wynosi 25 cm.
2010-02-19T13:13:28+01:00
1. 500mln km2 * 0.7=350mln km2 odp: 350mln km2
2. 45min=3/4h=0.75h 24h/0.75h=32 (tyle razy 45min powtarza się w ciągu doby) 32*2l=64l
odp: wykapie 64l
3. 4osoby*2.5sredniego zużycia wody=10m3
10m3*4,20zł (cena m3)=42zł
4.
a) 100cm (chyba że jest inna treść tego podpunktu)
b) 200000 cm3
c) 1m3=1000l 200000cm3=0.2m3 1000*0.2=200l