1. Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnastu zadań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymał 5 punktów,a za zła lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty . Ile zadań rozwiązał prawidłowo . ?

2. Zuzanna ma na świadectwie 12 ocen, same czwórki i piątki. Średnia jej ocen wynosi 4,75. Ile piątek ma Zuzanna na świadectwie . ?

3. Agnieszka i Jacek zbierali kasztany. Jacek uzbierał 3 razy więcej kasztanów niż Agnieszka. Gdyby oddał Agnieszce 15 z nich, to oboje mieliby tyle samo kasztanów . Ile kasztanów ma Agnieszka, a ile Jacek . ?

4. Siedziały wróble na strachu na wróble. Początkowo na lewym ramieniu siedziało dwa razy więcej wróbli niż na prawym. Potem cztery wróble przeniosły się z lewego ramienia na prawe i wówczas na obu stronach było tyle samo wróbli. Ile wróbli siedziało na strachu na wróble .?

Proszę pomóżcie, bardzo ważne .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T13:30:50+01:00
ZADANIE 1
x-liczba dobrze rozw. zad
5-pk za dobrze rozw. zad
-2-pk za złe rozw. zad lub za brak odp

5x+ (15-x)*-2=54
5x -30+2x=54
7x=84/:7
x=12
Odp. Prawidłowo rozwiązał 12 zadań.
__________________________________________________
ZADANIE 2
x - liczba piątek
12 - x - liczba czwórek
5x+4(12-x)=4,75*12
5x+48-4x=57
x=57-48
x=9
9*5+3*4=45+12=57
57:12=4,75
odp.Zuzanna ma na świadectwie 9 piątek.
___________________________________________________
ZADANIE 3
kasztany Agnieszki - x
kasztany Jacka - 3x
3x-15=x+15
2x=15+15
2x=30 |:2
x=15
kasztany Agnieszki - 15
kasztany Jacka - 3*15=45
Odp. Agnieszka ma 15 kasztanów, a Jacek 45.
____________________________________________________
ZADANIE 4
lewe ramię - 2x
prawe ramię - x
razem - 2x+x=3x
2x-4=x+4
2x-x=4+4
x=8
razem = 3*8=24
Odp. Na strachu na wróble siedziały 24 wróble.
8 5 8
2010-02-19T13:41:50+01:00
1.
x - zadania rozwiązane poprawnie
15-x zadania błędne
5x pkt. za prawidłowe odpowiedzi
Zadanie 1.
(15-x)*2 pkt za błędne odpowiedzi
5x-(15-x)*2=54
5x-(30-2x) = 54
5x-30+2x = 54
7x = 84 /:7
x = 12

Odp: Poprawnie rozwiązał 12 zadań.Zadanie 2.
X – liczba czwórek
y – liczba piątek

x+y = 12
(4x+5y)/12 = 4,75 /*12

x = 12-y
4x+5y = 57

x = 12-y
4*(12-y)+5y = 57

x = 12-y
48-4y+5y = 57

x = 12-y
y = 57-48

x = 12-y
y = 9

x = 12-9
y = 9

x = 3
y = 9

Odp: Zuzanna ma na świadectwie 9 piątek.


Zadanie 3.
j = 3a
j-15 = a+15

j = 3a
3a-15 = a+15

j = 3a
3a-a = 15+15

j = 3a
2a = 30 /:2

j = 3a
a = 15

j = 3*15
a = 15

j = 45
a = 15

Odp: Agnieszka miała 15 kasztanów, a Jacek 45.


Zadanie 4.
x - wróble na prawym ramieniu
2x - wróble na lewym ramieniu
2x-4 = x+4
2x-x = 4+4
x = 8
2*8 = 16
8+16 = 24
Odp:Na stachu na wróble siedziały 24 wróble.
1 5 1