Zad.1

Napisz równania reakcji. Podaj wzory i nazwy substancji oznaczonych literami :

Wzory i nazwy substancji ;
A - ...
B - ...
C - ...
D - ...

1. C2H6 + B --------> D + H2O
2. A + B --------> H2O
3. C3H4 + B ------> H2O + C( to węgiel nie chodzi o cyfrę podaną u góry)
4. A + C3H4 --------> C
5. Br2 + C ------> C3H6Br2
6. C (to węgiel nie chodzi o cyfrę podaną u góry) + B ------> D
7. CO + H2O -------> B + C4H8

Zad.2

Poniżej przedstawiono charakterystyki kilku substancji.Napisz ich nazwy.
a) jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku, lżejszym od powietrza. Stanowi głowny składnik gazu ziemnego.

b) jest bezbarwna , lotną i łatwo palną cieczą. Ma charakterystyczny zapach. nie rozpuszcza sie w wodzie, ma gestosc mniejsza od wody, dlatego pływa po jej powierzchni, Jest mieszaniną ciekłych węglowodorów, których cząsteczki zawierają 5-10 atomów węgla

c) Jest gazem bezbarwnym, nierozpuszczalnym w wodzie, lżejszym od powietrza. Powstaje w wyniku reakcji karbidu z wodą. Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową.

d) jest bezbarwnym, bezwonnym, łatwo palnym gazem, jego czasteczka zawiera łacznie 14 atomów należących do dwóch różnych pierwiastków, jest stosowany jako paliwo płynne, np. w butlach gazowych.

bardzo proszę ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T13:45:06+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1

Napisz równania reakcji. Podaj wzory i nazwy substancji oznaczonych literami :

Wzory i nazwy substancji ;
A - H2 (wodór)
B - O2(tlen)
C - C3H6 (propen)
D - CO2(tlenek węgla(IV))

1. 2 C2H6 + 7 O2 -------->4 CO2 + 6 H2O
2. 2 H2 + O2 --------> 2 H2O
3. C3H4 + O2 ------> 2 H2O + 3 C
4. H2 + C3H4 --------> C3H6
5. Br2 + C3H6------> C3H6Br2
6. C + O2 ------> CO2
7. 4 CO + 4 H2O -------> 4 O2 + C4H8

Zad.2

Poniżej przedstawiono charakterystyki kilku substancji.Napisz ich nazwy.
a) jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i smaku, lżejszym od powietrza. Stanowi głowny składnik gazu ziemnego. METAN

b) jest bezbarwna , lotną i łatwo palną cieczą. Ma charakterystyczny zapach. nie rozpuszcza sie w wodzie, ma gestosc mniejsza od wody, dlatego pływa po jej powierzchni, Jest mieszaniną ciekłych węglowodorów, których cząsteczki zawierają 5-10 atomów węgla BENZYNA

c) Jest gazem bezbarwnym, nierozpuszczalnym w wodzie, lżejszym od powietrza. Powstaje w wyniku reakcji karbidu z wodą. Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. ETYN(ACETYLEN)

d) jest bezbarwnym, bezwonnym, łatwo palnym gazem, jego czasteczka zawiera łacznie 14 atomów należących do dwóch różnych pierwiastków, jest stosowany jako paliwo płynne, np. w butlach gazowych.BUTAN

PROSZĘ BARDZO
29 4 29