Zad.1
Przypuśćmy, że powierzchnia kuli ziemskiej ma 500 mln. km2. Oblicz, ile km2 zajęłyby wody, jeżeli pokrywałaby ona 70% powierzchni kuli ziemskiej.

Zad. 2
Z niedokręconego kranu kapie woda napełniając dwulitrowy zbiornik po upływie 45 min. Ile litrów wody wykapie z tego zbiornika w ciągu doby?

Zad. 3
Rodzina Gawlików składa się z 4 osób. Średnie miesięczne zużycie wody na osobę wynosi 2,5 m3. Ile płacą miesięcznie państwo Gawlikowie za wodę, jeżeli 1 m3 wody kosztuje 4,20 zł?

Zad. 4
Danusia ma akwarium w kształcie prostopadłościanu wymiarach dł.50 cm, szer. 40 cm, wys. 100 cm. Danusia wlewa do akwarium wodę napełniając je do poziomu 3/4 wysokości. Uzupełnij zdania:
Poziom wody w akwarium wynosi ......................cm.
Danusia wlewa do akwarium ............................cm3 wody.
Danusia wlewa do akwarium ..............................l wody.

Rozwiascie mi to prosze tylko z obliczeniami od razu...Plissss

3

Odpowiedzi

2010-02-19T13:46:20+01:00
1) 100% to 500mld
705 to x

x= 350mld kilometrów kw.

2) 2l w 45min
x w 1440min( tylke minut to doba)

x=64litry

3) 4*2,5=10
10*4,20=42zł

4) 100*3/4= 75
Poziom wody w akwarium wynosi 75cm

Vwody= 50*40*75=150000cm3
Danusia wlewa do akwarium 150000cm3 wody

Danusia wlewa do akwarium 15l wody
  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T14:00:21+01:00
Zad. 1
500mln. km2 - 100%
X mln. km2 - 70 %

(500 * 70%) : 100% = 350 mln. km2

Zad. 2
45min - 2L
24h - 1440 min
1440 min : 45 min = 32
32* 2l = 64L

Zad. 3
2,5 * 30 = 75
lub
2,5 * 31 = 77,5
1os. - 75 * 4,20 = 315 zł
1os. - 77,5 * 4,20 = 325,5 zł
4os. - 315 * 4 = 1260zł
4os. - 325,5 * 4 =1302 zł

Zad. 4
Poziom wody w akwarium wynosi 75cm
Danusia wlewa do akwarium 150000 cm3 wody
Danuzia wlewa do akwarium 1500l
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T14:03:25+01:00
1. 100% - 500mln
70% - x
70 * 500 : 100 = 350
2. 2l w 45min
x w 1440min
2 * 1440 : 45 = 64
x=64 litry

3.2,5 * 4 , 20 = 10.5zł
10.5 * 4 = 42

4 . 100 : 4 = 25 25 * 3 = 75
Ob wody= 50*40*75=150000cm3
Poziom wody w akwarium wynosi 75cm.
Danusia wlewa do akwarium 150000cm3 wody
Danusia wlewa do akwarium 150l wody
Mysle ze pomogłam liczę na naj :)
3 5 3