1.Z danych wzorów wyznacz wskazaną zmienną(wszystkie zmienne są liczbami dodatnimi).
a)f=mx+b x
b)s=gt²+ut u
c)u=at+x² t
d)l=a+(x-1)y x
e)6x²-5y+7c=14 y
f)6x²-5y+7c=14 c
g)n(n+a)/3=3 a
h)x=axn-u góry-a/x-1 a dla x=-przekreślone1
2.Z podanych wzorów średnich dwóch liczb a₁ i a₂(a₁>0 i a₂>0)wyznacz a₁.
a)średnia arytmetyczna ma-na dole=a₁+a₂/2
b)średnia geometryczna mg=√a₁×a₂
c)średnia harmoniczna mh-na dole=2a₁a₂/a₁+a₂
d)średnia kwadratowa mk-na dole=√a₁²+a₂²/2
daje najlepszą odpowiedź!
Plis,na jutro!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T14:59:09+01:00
1.
a)f=mx+b /-b
f-b=mx /:m
x=f-b /m

b)s=gt²+ut /-gt²
s-gt²=ut /:t
u=s-gt² /t

c)u=at+x² /-x²
u-x²=at /:a
t=u-x² /a

d)l=a+(x-1)y /:y
l/y=a+x-1 /-a
l/y-a=x-1 /+1
x=l/y-a+1

e)6x²-5y+7c=14 /-6x²
-5y+7c=14-6x² /-7c
-5y=14-6x²-7c
5y=-14+6x²+7c /:5
y=-14+6x²+7c /5

f)6x²-5y+7c=14 /-6x²
-5y+7c=14-6x² /+5y
7c=14-6x²+5y /:7
c=14-6x²+5y /7

g)n(n+a)/3=3 /*3
n(n+a)=9
nn+na=9 /-nn
na=9-nn /:n
a=9-nn /n

9 3 9