1. W czasie zajęć z fizyki uczniowie ogrzewali wodę. Wyniki doświadczenia, które
przebiegało pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym, przedstawili w tabeli:
Czas ogrzewania
[min]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Temperatura wody
[oC]
20 40 60 80 100 100 100 100 100 95 90
Proces wrzenia wody trwał: A) 1,5 min B) 2 min C) 4 min D) 5 min.
Uzasadnij wybór.

1

Odpowiedzi

2010-02-20T04:22:15+01:00
Wrzenie wody zachodzi w ściśle określonej temperaturze zwanej temperaturą wrzenia Tw.Przy ciśnieniu atmosferycznym p=1013,75[hPa],temperatura ta wynosi Tw=100[C].Temperatura nie ulega zmianie dopóki cała ciecz nie zamieni się w parę o temperaturze 100[C].Wrzenie,czyli gwałtowne parowanie rozpoczyna się w 2[min] i trwa do 4[min] a więc czas wrzenia trwa 2[min].
Odp.B).
2 5 2