Samochód przejechał pewien odcinek drogi w ciągu 30 minut z prędkością V1= 80
km/h, a następny odcinek drogi przebył w czasie 20 minut z prędkością V2= 40 km/h.
Jaka była średnia prędkość samochodu na tej drodze? Zapisz obliczenia.

3

Odpowiedzi

2010-02-19T14:43:24+01:00
V śr = s(c)/t(c)
s1 = 80km/h
t1= 30 min = 1/2 h
s2= 40 km/h
t2= 20 min = 1/3 h

v śr = s1+s2/t1+t2
v śr = 80 km/h + 40 km/h / 1/2h + 1/3h
v śr = 120 km/h / 5/6h
v śr = 120 km/h * 6/5 h = 144 km/h
Odp. Prędkość średnia wynosi 144 km/h.
5 1 5
2010-02-19T14:44:14+01:00
Dane:
t1=30[min ]=1/2[h];
V1=80[km/h];
t1=20[min]=1/3[h];
V2=40[km/h];
Vśr=(V1t1+V2t2)/(t1+t2);
Obliczenia:
Vsr=(80*1/2+40*1/3)/(1/2+1/3);
Vśr=(40+40/3)/(5/6);
Vśr=(120/3+40/3)/(5/6);
Vśr=(160/3)*(6/5);
Vśr=32*2=64[km/h].
Odp.Vśr=64[km/h].
2 5 2
2010-02-19T14:54:14+01:00
Witaj
dane t1=30min, v1=80km/h, t2=20min, v2=40km/h,
szukane vśr
vśr = s całk/t całk t całk = t1 + t2 = 30min + 20min = 50min = [5/6]h
s całk = s1 + s2 = v1*t1 + v2*t2 = 80km/h*0,5h + 40km/h*[1/3]h = [160/3]km
vśr = [160/3]km/[5/6]h = 64km/h.

................pozdrawiam
2 5 2