Odpowiedzi

2010-02-19T14:43:41+01:00
1)
-x²+x+2<0
Δ=1+8=9
√Δ=3
x= -1-3 / -2 = 2 ν x= -1+3/ -2 = -1

załącznik 1)
x ε (-∞, -1) υ (2,∞)

załącznik 2)

2) x²+4x+4 = x²+2x+2x+4=x(x+2)+2(x+2)=(x+2)(x+2)
2010-02-19T14:59:29+01:00
-x²+x+2<0 dla a=-1 b=1 c=2
Δ=b²-4ac=1²-4*(-1)*2=1+8=9
x₁=-b-√Δ/2a=-1-3/-2=⁻⁴/₋₂=2
x₂=-b+√Δ/2a=-1+3/-2=²/₋₂=-1
x∈<-1;2>
to zaznaczasz na jednej osi i łączysz pół kolem od -1 do 2 ramionami skierowanymi do dołu punkty bedą kułka zamalowane
x²+4x+4 =
Δ=b²-4ac=4²-4*1*4=16-16=0
x₀=-b/2a=⁻⁴/₂=-2
wzor Δ=0 to y=a(x-x₀)²
x²+4x+4 =(x-(-2))²=(x+2)²