Odpowiedzi

2009-10-14T19:58:35+02:00
Znajdz wzor funkcji,ktorej wykres przechodzi przez punkty (0;0)(4;-12)
a) Podaj wzor funkcji ,ktorej wykres jest rownolegly do do danej i przechodzi przez punkt (2;-4)

Przy takim ułożeniu zadania, aż się prosi o podanie trudnego przykładu spełniającego te kryteria :-), ale autorowi zadania pewno chodziło o funkcję liniową.
Wykres funkcji liniowej y = ax zawsze przechodzi przez punkt (0;0), współczynnik a uzyskamy dzieląc -12 przez 4 (y przez x, dla x ≠0.

a = -12/4 = -3

funkcję tę można określić równaniem y = -3x
druga funkcja ma współczynnik a taki sam, ponieważ wykres jest równoległy, ale nie musi przechodzić przez początek układu, więc można zapisać ją wzorem
y = -3x +b
podstawiamy współrzędne punktu (2;-4) i obliczamy b:
-4 = -3*2 +b, stąd b = -4+6 = 2
a równanie prostej

y = -3x+2