Przebywasz w Angli, w gazecie ukazal sie arykul o roli komputerow. Autor zachecil czytelnikow do dyskusji. Napisz list do redakcji w ktorym:
*kiedy przeczytales artykul i dlaczego postanowiles napisac do redakcji
*podasz swoja opinie na temat roli kompoterow w dzisiejszych czasach i opinie znajomych
*napisz czy masz swoj komputer i jaka role odgrywa w twoim zyciu *podziekujesz za mozliwosc wypowiedzi na łamach gazety i zachecisz innych do dyskusji.

Po polsku też poproszę ;-)

1

Odpowiedzi

2009-10-14T19:00:00+02:00
Po polsku:
Cześć

Po przeczytaniu artykułu który ukazał się na łamach waszej gazety postanowiłem napisać do was i wypowiedzieć się na temat "roli komutererów", ponieważ dla mnie jest ona dwuznaczna. Otóż moim zdaniem komputer w tych czasach(najnowszych) jest niezbędny dla osób w wieku 13-50 lat i więcej, ponieważ w tej przegrodzie wiekowej znajdują się dzieci uczęszczające do szkoły oraz osoby dorosłe które zwykle pracują. Dla uczniów jest to wielka pomoc, ponieważ komputer pomaga w wielu rzeczach związanych ze szkoła, a dla dorosłych- jak bez pomocy komputera napisać kosztorys?. Drugą stroną posiadania komputerów, tym razme złą jest "rozrywkowe spędzanie czasu" czyli gry. Wiele osób chwali się że "mają 60level postaci"- marnowanie czasu, bo w czym to komuś pomoże w dalszym życiu?. Z upływem lat ilość posiadaczy komputerów zwiększa się bardzo szybko, kiedyś nikt nie myślał o komputerze, nie było takiego słowa. Praktycznie wszyscy moi znajomi posiadają komputery które ich zdaniem, tak jak i moim są bardzo, bardzo pomocne w codziennym życiu. Oczywiście, ja sam posiadam dwa komputery i nie wyobrażam sobie jak by to było gdybym ich nie miał. Cieszę się, że dostałem szansę wypowiedzenia się na łamach gazety oraz zachęcam innych do opisania swoich opinii.

Po angielsku:
Hi

After reading article which he appeared on columns your newspaper I decided to write to you and to to express own opinion on subject the "part of computers" because she for me is ambiguous. Namely my sentence computer in these times( the newest) it is indispensable for persons in lid 13-50 years and they more because attending to as well as person adult schools which children in this aged barrier are usually work. It for pupils is this great help because computer helps in many connected from school things, and for adult - how without help of computer to write estimate?. Second side of possession of computers, this time bad the "amusement spending the time" is that is the game. Many persons boast that " they have 60level figure"- wasting time, because in what then it will help in more far life someone?. From outflow of years the quantity of owners of computers enlarges very quickly, nobody thought about computer once, it was not such word. Practically all my familiar possess computers which their sentence, so as and my they are very, very helpful in everyday life. Obviously, I alone I possess two computers and do not represent me how this would be when I would not have them. I be please that I be gave on columns of newspaper the chance of canceling as well as encourage different to description of its opinions.