Odpowiedzi

2010-02-19T15:04:56+01:00
Ujście lejkowe rzeki, inaczej estuarium. Jest to poszerzone ujście rzeki do morza, które powstało w wyniku działania pływów morskich. Nazwa wzięła się od wyglądu lejka (ujście + rzeka stanowią ten lejek)

Ujście deltowe powstaje poprzez utworzenie się obszaru nizinnego, bagiennego w obszarze ujścia. Wyodrębnia się trójkąt (delta) lądu przy ujściu.
144 4 144