Odpowiedzi

2010-02-19T21:26:47+01:00
W utworze W.Reymonta chłopi wszystko dzieje się wobec jednej wartości czyli ziemi. Jeśli ktoś ma ziemię jest szanowany, poważany we wsi i stoi na czele hierarchii wiejskiej. Tacy ludzie zajmują nawet pierwsze miejsce wobec Pana Boga. Pokazana jest mentalność i moralność chłopów, która polega na tym, że ich los (bogactwo czy też bieda) uznawane są za wolę Bożą, z którą należy się pogodzić. Wszystko co chłopów spotyka w ich życiu jest przez nich akceptowane. Ziemia jest także powodem największych sporów rodzinnych oraz w gromadzie. Człowiek posiadający ziemię może pozwolić sobie na poniżanie ludzi, którzy są niżej w hierarchii lub są biedni. Może się również nimi wysługiwać.Czas pracy chłopom wyznacza wschód i zachód słońca a sama praca jest dla nich trudem ale i sensem życia. Rodzaj pracy uzależniony jest od statusu społecznego na wsi i to praca wyznacza wartość człowieka. Jedna z niewielu rozrywek chłopów to wieczory przesiadywane w karczmie. Gromada wsi rządzi się prawami i zasadami przez nią ustalonymi. Wyrocznią na wsi jest ksiądz i on jest autorytetem i do niego ludzie przychodzili na skargę.

Tyle mogę pomóc :)