Witam.
Mam zadanie domowe na Jutro a nie umiem tego zrobić.
Daję 10 pkt i Naj. Do zrobienia są 3 zadania. Proszę o napisanie wszystkich obliczeń a nie sam wynik. Za sam wynik lub błędną odpowiedź daje Spam!!!
1. Oblicz.
a) ⁴₅×¹₂ b) ³₅×¹⁰₁₇׳₃₉ c) ¹₂×3¹₃ d) 3₄×1³₅
2. Oblicz.
a) ⁷₈÷⁴₅ b) ⁵₁₂÷¹₉ c) 2¹₂÷³₇ d)4³₈÷1³₃₂
3. Oblicz.
a) 6¹₂×⁴₁₃-⁸₁₅÷2 b) 7¹₇÷1¹¹₁₄₋1²₅×¹⁵₂₈

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-19T15:44:58+01:00
1
a) ⅘×½=4/10=⅖
b) ⅗×¹⁰/₁₇׳/₃₉ =⁶/₃₂₃
c) ½×3⅓=½*¹⁰/₃=⁵/₃=1⅔
d) ³/₄×1⅗=³/₄*⁸/₅=⁶/₅=⅕
2.
a) ⁷/₈÷⁴/₅ =⁷/₈*⅘=⁷/₁₀
b) ⁵/₁₂÷¹/₉ =⁵/₁₂*9=¹⁵/₄=3¾
c) 2¹/₂÷³/₇=⁵/₂*³/₇=¹⁵/₁₄=1¹/₁₄
d)4³/₈÷1³/₃₂=³⁵/₈*³²/₃₅=4
3.
a) 6½×⁴/₁₃-⁸/₁₅÷2=¹³/₂*⁴/₁₃-⁸/₁₅*½=2-⁴/₁₅=1¹¹/₁₅
b) 7¹/₇÷1¹¹/₁₄₋1²/₅×¹⁵/₂₈ =⁵⁰/₇*¹⁴/₂₅-⁷/₅*¹⁵/₂₈=4-¾=¼
1 5 1