Zadanie 1
W poniższych zdaniach dotyczących zagrożeń różnorodności biologicznej skreśl błędne informacje.
1)Gatunek o małej / stałej liczebności jest zagrożony wyginięciem.
2)Spadek różnorodności biologicznej prowadzi do
nieodwracalnych / odwracalnych zmian w biocenozie.
3)Wymarcie wszystkich przedstawicieli danego gatunku nie wpływa / wpływa na zmianę funkcjonowania ekosystemu.
4)Masowe wymieranie powoduje zerwanie części / zanik całych łańcuchów pokarmowych.

Zadanie 2
Zamaluj pośrednie przyczyny wymierania gatunków.
-osuszanie terenów podmokłych
-ataki wilków
-ścieki przemysłowe odprowadzane do wód
-masowy wyrąb drzew
-konkurencja międzygatunkowa
-pasożyty

Zadanie 3
Uzupełnij zdania.
W Polsce niepylak apollo ma mała liczebność.Oznacza to, że jest gatunkiem................. ................ . W 16 wieku żył dodo-ptak, na którego polowali marynarze.Obecnie należy od do gatunków ..................... .

Zadanie 4
Rozpoznaj ekosystemy widoczne na fotografiach i porównaj ich różnorodność biologiczną.
Jak ktoś ma ćwiczenia z 3 gim to mi niech poda to
4 plissss Pilne
:)

2

Odpowiedzi

2010-02-19T15:35:00+01:00
Zadanie 1
W poniższych zdaniach dotyczących zagrożeń różnorodności biologicznej skreśl błędne informacje.
1)Gatunek o małej jest zagrożony wyginięciem.
2)Spadek różnorodności biologicznej prowadzi do
nieodwracalnych zmian w biocenozie.
3)Wymarcie wszystkich przedstawicieli danego gatunku wpływa na zmianę funkcjonowania ekosystemu.
4)Masowe wymieranie powoduje zanik całych łańcuchów pokarmowych.


Zadanie3
W Polsce niepylak apollo ma mała liczebność.Oznacza to, że jest gatunkiem objętym ochroną . W 16 wieku żył dodo-ptak, na którego polowali marynarze.Obecnie należy do gatunków owadów .

17 2 17
2010-02-19T15:37:29+01:00
Zadanie1.

1. gatunek o małej
2.Nieodwracalnej
3.wpływa
4.zanik całych łańcuchów pokarmowych.


zadanie2.
ścieki przemysłowe odprowadzane do wód
masowy wyrąb drzew
osuszanie terenów podmokłych

zadanie3.
1. zagrożonym
2.do gatunków wymarłych
13 3 13