Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T17:59:21+01:00
1.Wyraz podstawowy - zapał
2.Podstawa słowotwórcza - zapał
3.Formant - ek
4. Wyraz podzielny słowotwórczo - za-pa-łek
5.Rdzeń, temat - zapał
6.Rodzina wyrazów - zapał, zapałka, zapalniczka, zapal
7. Wyrazy pokrewne - zapał, zapałka, zapalniczka, zapal
8. Oboczności - 0(przekreślone):e,0(przekreślone)k

1.Wyraz podstawowy - urządź
2.Podstawa słowotwórcza - urządź
3.Formant - enie
4. Wyraz podzielny słowotwórczo - u-rzą-dze-nie
5.Rdzeń, temat - urządź
6.Rodzina wyrazów - urządź, urządzenie, urządzać
7. Wyrazy pokrewne - urządź, urządzenie, urządzać
8.Oboczności - ź:z, 0(przekreślone):e, 0(przekreślone):n, 0(przekreślone):i, 0(przekreślone):e

1.Wyraz podstawowy - wynalazca
2.Podstawa słowotwórcza - wynalaz
3.Formant - ek
4. Wyraz podzielny słowotwórczo - wy-na-la-zek
5.Rdzeń, temat - wy
6.Rodzina wyrazów - wynalazek, wynalazca, wynaleźć
7. Wyrazy pokrewne - wynalazek, wynalazca, wynaleźć
8.Oboczności - c:k, a:i

1.Wyraz podstawowy - myśl
2.Podstawa słowotwórcza - myśl
3.Formant - wy, a
4. Wyraz podzielny słowotwórczo - wy-my-śla
5.Rdzeń, temat - my
6.Rodzina wyrazów - wymyśla, myśl, myśli
7. Wyrazy pokrewne - wymyśla, myśl, myśli
8.Oboczności - 0(przekreślone):w, 0(przekreślone):y

1.Wyraz podstawowy - gasić
2.Podstawa słowotwórcza - gasić
3.Formant - enia
4. Wyraz podzielny słowotwórczo - ga-sze-nia
5.Rdzeń, temat - ga
6.Rodzina wyrazów - gasić, gaszenie, zgaszony
7. Wyrazy pokrewne - gasić, gaszenie, zgaszony
8. Oboczności - i:z, i:e, ć:n, 0(przekreślone):i, 0(przekreślone):e
20 2 20