1.przeczytaj uważnie fragmenty polskiego hymnu narodowego. Mazurka Dąbrowskiego i wykonaj następujące polecenia: Zaznacz fragmenty mówiące o ważnych wydarzeniach z historii Polski i napisz jakie to wydarzenia i kiedy miały miejsce.Fragment:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
2. Znając treśc i okoliczności wydania uniwersalu połanieckiego wyjasnij co skłoniło Tadeusza Kosciuszke do jego ogłoszenia.
3. Wpisz szanse i przeszkody w stworzeniu z chłopów dobrej armi. Uwzględnij m.in treśc uniwersalu połanieckiego oraz pore roku w której toczyło sie powstanie kosciuszkowskie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T15:49:54+01:00
"...co nam obca przemoc wzięła..."
chodzi o zabory(1772,1793,1795)

"Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski"
gen. Jan Henryk Dąbrowski po utworzeniu legionów powrócił do Polski

"przejdziem Wisłę przejdziem Wartę"
chodzi o insurekcję kościuszkowską

"dał nam przykład Bonaparte"
wojny z Rosją pod dowództwem cesarza francuskiego Napoleona Bonaparte

"jak Czarnecki do Poznania"
Stefan CZarnecki, hetman polski, po szwedzkim zaborze wracał do Poznania

2 Uniwesał połaniecki miał na celu poprawę doli chłopów. Do ustanowienia go Kościuszkę skłoniło męstwo chłopów w bitwie pod Racławicami.

3 Dobre strony-męstwo i upór
złe strony-niedoświadczenie, niezdyscyplinowanie, czasem głupota
4 3 4