Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T16:08:04+01:00
Program gotoh;
uses CRT;
label info;
var
command: string;
begin
Clrscr;
Write(':> ');
readln(command);
if command = 'info' then goto info;

info:
begin
Writeln('Tutaj wprowadz procedure info / miedzy begin a end; /');
end;
readln;
end.