Rozwiążcie mi zadania :
Zad. 1
Zając biega z prędkością 18m/s , a żółw i zając porusza się z prędkością 0,1 m/s . Żółw i zając wystartowali w wyścigu na dystansie 1km. . Zając zlekcewarzył rywala i zaraz po starcie położył się w trawie i zasnął , podczas gdy żółw wytrwale maszerował do mety . Gdy zając się obudził , zółw był tak bliski celu ,że zając nie zdążył go dogonić przed metą . Jak długo (co najmniej) spał zając?

Zad.2
Oblicz sześcienny pierwiastek z iloczynu trzech liczb , z których dwie to 4 i 9 , a trzecia jest średnią geometryczną tych dwóch liczb.Zad. 3
Liczbę naturalną , której pierwiastek kwadratowy jest liczbą naturalną nazywamy liczbą kwadratową.
a) Wskaż kilka kolejnych liczb kwadratowych
b) Oblicz różnicę między drugą a pierwszą liczbą kwadratową.
c) Oblicz różnicę między dzięsiątą liczbą kwadratową
d) Czy potrafisz podać różnicę między trzydziestą , a dwudziestą dziewiątą liczbą kwadratową?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T16:03:15+01:00
Zad. 1
Zając biega z prędkością 18m/s , a żółw i zając porusza się z prędkością 0,1 m/s . Żółw i zając wystartowali w wyścigu na dystansie 1km. . Zając zlekcewarzył rywala i zaraz po starcie położył się w trawie i zasnął , podczas gdy żółw wytrwale maszerował do mety . Gdy zając się obudził , zółw był tak bliski celu ,że zając nie zdążył go dogonić przed metą . Jak długo (co najmniej) spał zając?

v1 = 18 m/s
v2 = 0,1 m/s
s = 1km = 1000m

królik:
t = 1000/18
t = 55,6s

żółw:
t = 1000/0,1
t = 10000s

10000-56,6 = 9943,4 s

Zad.2
Oblicz sześcienny pierwiastek z iloczynu trzech liczb , z których dwie to 4 i 9 , a trzecia jest średnią geometryczną tych dwóch liczb.

√(4*9)= √36 = 6

∛(4*9*6) = ∛216 = 6

Zad. 3
Liczbę naturalną , której pierwiastek kwadratowy jest liczbą naturalną nazywamy liczbą kwadratową.
a) Wskaż kilka kolejnych liczb kwadratowych
1, 4, 9, 16, 25...

b) Oblicz różnicę między drugą a pierwszą liczbą kwadratową.
4-1 = 3

c) Oblicz różnicę między dzięsiątą liczbą kwadratową
100 - ... ?

d) Czy potrafisz podać różnicę między trzydziestą , a dwudziestą dziewiątą liczbą kwadratową?

30² - 29² = 900 - 841= 59