1) Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a) (2x² + 4x - 3) + (-x²- 2x + 4
b) ( trzy piąte m² + dwie trzecie n² +6 ) + (- jedna trzecia m²- dwie trzecie n² - 2 i trzy piąte )
c) (0,5xy² - 1,2y² + 5 ) + (-08y² - 2,5xy² - 2 i jedna ósma )

2) Wykonaj odejmowanie.
a) (1,5x²y - trzy czwarte x² - 15) - (dwie piąte x²v -2 i dwie trzecie -jedna ósma ²)

Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
3) a) 5x + (2x - 7) -9x -(-3x + 8) + 20 - 8x

4) Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia .
a) -(- 48a² + 10a ) - (- 4a - a²) dla a=-jedna siódma

5) Oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a) -y + 8x - z - 2x
b) -8y - 4z + x - y - 2z + 1

Daję naj za poprawną odpowiedź ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T16:30:30+01:00
1) Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych.
a) (2x² + 4x - 3) + (-x²- 2x + 4)=2x²+4x-3-x²-2x+4=
=2x²-x²+4x-2x-3+4=x²+2x+1
b)( trzy piąte m² + dwie trzecie n² +6 ) + (- jedna trzecia m²- dwie trzecie n² -2 i trzy piąte)=³/₅m²+²/₃n²+6-⅓m²-²/₃n²-2 ³/₅=
=³/₅m²-⅓m²+²/₃n²-²/₃n²+6-2 ³/₅=⁹/₁₅m²-⁵/₁₅m²+5⁵/₅-2 ³/₅=
=⁴/₁₅m²+3 ²/₅
c) (0,5xy² - 1,2y² + 5 ) + (-08y² - 2,5xy² - 2 i jedna ósma )=
0,5xy²-1,2y²+5-0,8y²-2,5xy²-2 ¹/₈=
=0,5xy²-2,5xy²-1,2y²-0,8y²+5-2 ¹/₈=-2xy²-2y²+4⁸/₈-2¹/₈=
=-2xy²-2y²+2 ⁷/₈
2) Wykonaj odejmowanie.
a) (1,5x²y - trzy czwarte x² - 15) - (dwie piąte x²v -2 i dwie trzecie -jedna ósma x²)=1,5x²y-³/₄x²-15-²/₅x²y+2 ²/₃+¹/₈x²=
=1,5x²y-²/₅x²y-³/₄x²+¹/₈x²-15+2 ²/₃=
=¹⁵/₁₀x²y-⁴/₁₀x²y-⁶/₈x²+¹/₈x²-14³/₃+2²/₃=
=¹¹/₁₀x²y-⁵/₈x²-12¹/₃
Usuń nawiasy i zredukuj wyrazy podobne.
3) a) 5x + (2x - 7) -9x -(-3x + 8) + 20 - 8x=
=5x+2x-7-9x+3x-8+20-8x=5x+2x-9x+3x-8x-7-8+20=
=-7x+12
4) Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową wyrażenia .
a) -(- 48a² + 10a ) - (- 4a - a²) dla a=-jedna siódma
=48a²-10a+4a+a²=49a²-6a=49*(-¹/₈)²-6*(-¹/₈)=49*¹/₆₄+⁶/₈=
=⁴⁹/₆₄+⁶/₈=⁴⁹/₆₄+⁴⁸/₆₄=⁹⁷/₆₄=1³³/₆₄

5) Oblicz wartość liczbową wyrażenia.
a) -y + 8x - z - 2x=-y+6x-z
b) -8y - 4z + x - y - 2z + 1=-9y-6z+x+1
13 4 13