Odpowiedzi

2010-02-19T17:08:21+01:00
Jama ustna - odbywa się tu rozdrabnianie pokarmu, mieszanie z śliną i formułowanie kęsów. Enzymy: ptialina.
Przełyk - łączy gardło z żołądkiem.
Żołądek - przejściowy zbiornik pokarmu produkujący sok żołądkowy z enzymami trawiennymi m.in. pepsyna.
Wątroba - największy gruczoł naszego organizmu, produkuje żółć.
Dwunastnica - początkowy odcinek jelita cienkiego gdzie kontynuowane jest trawienie. Enzymy: trypsyna, amylaza trzustkowa, lipaza ( te enzymy powstają w trzustce, ale działają w dwunastnicy).
Trzustka - wytwarza sok trzustkowy zawierający enzymy trawienne.
Jelito cienkie - odbywa się tu wchłanianie strawionego pokarmu do krwi.
Jelito grube - jest odpowiedzialne za formułowanie kału z niestrawionych i niewchłoniętych substancji do krwi.
Odbytnica - jest odpowiedzialna za usuwanie kału na zewnątrz organizmu.
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T17:27:23+01:00
1)JAMA USTNA- znajduje się tam uzębienie oraz język.
U człowieka występuje uzębienie heterodontyczne czyli zróżnicowane na siekacze, kły, przedtrzonowe i trzonowe.
Język to mięsień, ułatwiający mieszanie pokarmu ze śliną ułatwiający połykanie. Jest to jednocześnie narząd smaku.

2)GARDŁO - to odcinek wspólny dla układu pokarmowego i oddechowego. Znajduję się tam nagłośnia zamyka ona wejście do krtani podczas połykania pokarmu.

3)PRZEŁYK- to przewód długości ok.50cm, który aktywnie przesuwa pokarm do żołądka

4)ŻOŁĄDEK- to umięśniony worek składający się z trzech części:
-wpustu części centralnej
-odźwiernika
Żołądek ma pojemność ok.1,5l . Gruczoły ścian żołądka wydzielają do jego miejsca tzw. sok żołądkowy:
-śluz-zabezpiecza ściany żołądka przed działaniem innych składników soku żołądkowego
-pepsyna- ENZYM trawiący białko
-podpuszczka- ENZYM powoduje ścinanie białek mleka dla łatwiejszego trawienia ich
-HCL(kwas solny)- uaktywnia enzymy żołądkowe a także odkaża pokarm

5)JELITO CIENKIE dzielimy je na 3 odcinki: dwunastnicę, jelito kręte, jelito czcze.
-W dwunastnicy odbywa się intensywne trawienie pokarmów pod wpływem soku trzustkowego żółci wydzielanej przez wątrobę.
-w jelicie krętym odbywa się całkowite strawienie pokarmu
- jelito czcze wchłania strawiony pokarm do krwi i limfy.Proces ten przyspiesza wypustki jelita tzw. kosmki jelitowe. Zwiększają one powierzchnie jelita ok.20 razy.

6)JELITO GRUBE ma długość ok.1,5 m, wyróżniamy w nim również 3 odcinki: okrężnicę, kątnicę, i odbytnicę. Na granicy jelita grubego i cienkiego znajduję się inaczej tzw. jelito ślepe z wyrostkiem robaczkowym
W jelicie grubym następuję fermentacja niestrawionych resztek pokarmowych, wchłaniane jest woda i tworzy się kał.
W jelicie grubym żyją symbiotyczne bakterie- pałeczka okrężnicy.Bakterie te żywią się resztkami pożywienia w zamian dając witaminy z grupy B i K.

7)Z gruczołem pokarmowym są też związane następujące gruczoły: ślinianki, wątroba, i trzustka

WĄTROBA- rola wątroby w organizmie:
a)wychwytuje z krwi produkty trawienia i kontroluje ich dystrybucję w ustroju
b) uczestniczy w utrzymywaniu stałego poziomu glukozy we krwi, dzięki możliwości szybkiego rozkładania glikogenu i uwalniania wolnej glukozy do krwi
c) magazynuję glukozę w postaci glikogenu
d)wydziela żółć, biorącą udział w emulgowaniu tłuszczów co ułatwia ich trawienie i wchłanianie
e)uczestniczy w przemianie nadmiaru aminokwasów
f) gromadzi żelazo, miedź oraz witaminy A,B,i D
g)odtruwa organizm, przekształcając alkohol, leki i niewielkie dawki różnego rodzaju trucizn w związki nieszkodliwe
h)wytwarza ciepło
i) wytwarza białka osocza
j)reguluje przypływ składników pokarmowych do innych części ciała
k)przemienia nadmiar aminokwasów w łatwo usuwany przez nerki mocznik

TRZUSTKA-jest długim, wąskim gruczołem, leży w pętli którą tworzy dwunastnica ułożona jest za żołądkiem. Funkcję:
a) wytwarzanie soku żołądkowego
B) produkowanie hormonów: insuliny i glukagonu, które regulują przemianę węglowodanową w organizmie

ENZYMY są to substancję białkowe, które przyspieszają procesy zachodzące w organizmie dlatego też mówimy że są biokatalizatorami:

Enzymy:
a)ptialina- znajduje się w ślinie, zapoczątkowuje ona rozkład wielocukru- skrobi
b) enzymy trawienne znajdujące się w soku żołądkowym
- podpuszczka - ścina białko zawarte w mleku
- pepsyna- rozrywa długie łańcuchy białek, zapoczątkowując proces ich rozkładu
c)enzymy znajdujące się w soku trzustkowym:
- trypsyna - doprowadza zapoczątkowany w żołądku rozkład białek do końca, tzn. do postaci aminokwasów
- amylaza- działa podobnie jak zawarta w ślinie ptialina, rozkładając wielocukry do postaci prostszej
- lipaza- rozkłada tłuszcze do postaci glicerolu i kwasów tłuszczowych

ENZYMY:
!!TO MOŻESZ ZAPISAĆ W POSTACI TABELKI!! ;):)
1)ODCINEK PRZEWODU:Jama ustna (ph7 obojętne):
- TRAWIONY POKARM -skrobia
-ENZYM TRAWIĄCY -ptialina
- GRUCZOŁ WYDZIELAJĄCY ENZYM: ślinianki

2)-ODCINEK PRZEWODU:żołądek (ph kwaśne)
-TRAWIONY POKARM-białko
-ENZYM TRAWIĄCY- pepsyna
-GRUCZOŁ WYDZIELAJĄCY ENZYM- gruczoły ścian żołądka

3)-ODCINEK PRZEWODU: dwunastnica(ph lekko zasadowe)
-TRAWIONY POKARM - skrobia, białko, tłuszcza
-ENZYM TRAWIĄCY - amylaza trzustkowa, trypsyna, lipazy , żółć
-GRUCZOŁ WYDZIELAJĄCY ENZYM - pierwsze 3 wydzielane przez
sok trzustkowy a żółć przez wątrobę


4)-ODCINEK PRZEWODU- jelito kręte (ph lekko zasadowe)
-TRAWIONY POKARM: maltoza, peptydy
-ENZYM TRAWIĄCY - maltazy, proteazy jelitowe
-GRUCZOŁ WYDZIELAJĄCY ENZYM - gruczoły ścian jelita

MAM NADZIEJĘ ŻE WSZYSTKO JEST NAPISANE ZROZUMIALE ;) POZDRAWIAM ;)
7 3 7