Zad.1
Oblicz:
10,3-(-4,2)razy jedna szósta - 2,5 : jedną czwartą =
___________________________________________________
Zad.2
Przedstaw w postaci ułamka zwykłego liczbę 0,(2)
___________________________________________________
Zad.3
Zapisz w postaci notacji wykładniczej liczbę 0,00007
____________________________________________________
Zad.4
Wykorzystując algorytm Euklidesa znajdź NWD liczb:
3070 i 2456
____________________________________________________
Zad.5
Oblicz :
( pięc czwartych ) razy ( cztery trzecie ) + ( pięc drugich ) =
_____________________________________________________

2

Odpowiedzi

2010-02-19T16:15:44+01:00
Zad 1
10,3-(-0,7)-0,625=10,375
zad 2
x= 0,(2)
100x= 100*0.(2)=22.(2)
100x - x = 99x = 22.(2) - 0.(2)
99x=22
x=22/99
zad 3
7*10^(-5)= 0.00007
zad 5
(5/4)*(4/3)*(5/2)=(5/3)*(5/2)= 25/6 (4 sie skrocily)
2010-02-19T16:20:15+01:00
10,3 + 4,2 x jedna szósta - 2,5 : jedna czwarta= 10,3 + czterdziesci dwie dziesiąte x jedna szósta - 2,5 x 4= 10,3+ siedem dziiesiątych - piec drugich x cztery pierwsze = 10,3 + siedem dziesiątych - dwadziescia drugich= dziesiec i trzy dziesiąte = siedem dziesiątych - dwadziescia drugich = dziesiec i trzy dziesiate = siedem dziesiatych - 100 dziesiątych = 10, 3 + siedem dziesiątych - sto dziesiątych = dwiescie dziesiatych - sto dziesiatych = 100 dziesiatych= 10

2. do góry 2222, pod kresko ułamkową 10000
3.0,7 x 10 do potegi czwartej
4. Obydwie liczby 307
5.piec czwartych x cztery trzecie + piec drugich = dwadziescia dwunastych + piec drugich= dwadziescia dwunastych + trzydziesci dwunastych=4,6