Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) tlenek siarki(VI) - obliczamy masę związku:
mSO3 = 32u + 48 u = 80 u
Zawartość tlenu to 48 u:
80u - 100%
48u - x (%)
x = 48 *100% /80= 60 %
Zawartość siarki to
100% - 60%= 40%.
b) Siarczek glinu
mAl2S3 = 2*27u + 3*32u = 54u + 96u = 150u
Zawartość glinu:
150u - 100%
54u - x (%)
x = 54*100% /150 =36 %
Zwartość siarki:
100% - 36% = 64%
65 4 65
2010-02-19T16:11:14+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) tlenku siarki (VI)

M SO3 = 32 + 3*16 = 80

siarka:
32/80 = 0,4
0,4*100% = 40%

tlen: 100%-40% = 60%

b) siarczku glinu

M Al2S3 = 2*27 + 3*32 = 150

glin:
54/150 = 0,36
0,36 *100% = 36%

tlen: 100%-36% = 64%
42 3 42
Najlepsza Odpowiedź!

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Tlenek siarki
SO3
32u + 3* 16u = 80u

80u - 100%
32u - x

x=3200:80
x=40% - siarka

tlen 100%-40%=60%

Siarczek glinu
Al2S3
2*27u+3*32u=54u+96u=150u

150u - 100%
54u - x
x=5400:150
x= 36% glin

100%-36%=64% - siarka

93 4 93