Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T16:16:47+01:00
Rozmnażanie, wytwarzanie nowych osobników tego samego gatunku przez podział osobnika macierzystego lub przez oddzielenie od niego specjalnych komórek lub grup komórek. Rozmnażanie może być:

- bezpłciowe (z komórek wegetatywnych organizmu, organizm potomny jest identyczny pod względem genetycznym z osobnikiem rodzicielskim),

- płciowe - przez specjalnie produkowane komórki rozrodcze (gamety), które łączą się ze sobą w procesie zapłodnienia dając w efekcie jedną komórkę (zygotę) zawierającą kombinacje genów pochodzących od obojga rodziców.

Zapłodnienie i przebieg pierwszych faz rozwoju zarodkowego w organizmie kobiety

Rozmnażanie płciowe (rozmnażanie generatywne) występuje powszechnie u roślin i zwierząt, rozmnażanie bezpłciowe spotykane jest tylko u zwierząt niższych, częste natomiast wśród roślin jako tzw. rozmnażanie wegetatywne. Może odbywać się przez podział komórki (u roślin jednokomórkowych) lub przez różnego rodzaju zarodniki (u glonów, grzybów), rozmnóżki, rozłogi, kłącza, bulwy, cebule.
2010-02-19T16:19:01+01:00
Niewiem czy to jest dobrze ale:
1.Kupujemy nasiona
2.Zbieramy nasiona
3.Kwiaty jednoroczne z rozsady
4.Uprawa warzyw z rozsady
5.Rozmnażanie bylin przez podział
6.Rozmnażanie drzewek iglastych
7.Rozmnażanie roślin przez odkłady
8.Rozmnażanie drzew i krzewów z sadzonek niezdrewniałych
9.Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych z sadzonek półzdrewniałych
10.Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych z sadzonek zdrewniałych
11.Uprawa drzew z nasion
12.Rozmnażanie roślin in vitro

Albo jesli o co innego to takze
Rosliny rozmnazaja sie :
-Płciowo
-Bezpłciowo
2010-02-19T18:56:53+01:00
Rozmnażanie organizmów jest zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie form żywych na naszym ziemi. Celem rozmnażania jest zwiększenie liczebności reprezentantów danego gatunku, czyli przedłużenie jego żywotności. Różne czynniki środowiska spowodowały usprawnienie procesów rozmnażania. Najprymitywniejszym sposobem rozmnażania jest rozmnażanie wegetatywne oraz bezpłciowe. Wadą tych typów rozmnażania jest brak wymiany materiału genetycznego, osobniki młodociane są klonami rodziców. U grzybów rozmnażanie wegetatywne polega na podziale organizmu jednokomórkowego lub fragmentacji plechy. U glonów w celach rozmnażania wegetatywnego pojawiają urwistki zwane też rozmnóżkami lub też wyrostkami. okrzemek występuje ciekawy sposób rozmnażania. Rozmnażają się mianowicie przez podział komórki, ale każda z nowo powstałych komórek otrzymuje połowę macierzystego pancerzyka, przy czym każda z nowo powstałych komórek potomnych dobudowuje sobie mniejszą część, czyli tzw. denko.