1. Samochód jedzie ruchem jednostajnym poziomą szosą i przebywa drogę równą 20km. Ile wynosi wartość pracy, którą wykonał silnik samochodu, jeżeli suma sił tarcia i oporów powietrza była równa 500 N ?

2. Przesuwając po podłodze skrzynię ruchem jednostajnym na odległość 3m wykonano pracę równą 48 J. Oblicz siłę tarcia między skrzynią i podłogą.

3. Jaką pracę wykona gaz popychając tłok w cylindrze silnika spalinowego podczas jednego suwu, jeżeli powierzchnia tłoka wynosi 0,5 dm², długość suwu 10 cm, a średnie ciśnienie gazu 100 Pa?

4. Koń ciągnie wóz ze stałą prędkością równą 1,5 m/s działając siłą o wartości 200 N. Jaką pracę wykona ten koń w czasie 1 godz.?

5. Koń ciągnie wóz działając siłą o stałej wartości 600 N. W czasie 2 godz. wykonał on pracę 2160 kJ. Ile wynosi średnia prędkość konia i wozu?

1

Odpowiedzi

2010-02-19T17:24:40+01:00
Zad1
s=20000m
F=500N
W=F*s=20000*500=10000000J=10MJ
zad2
s=3m
W=48J
F=W/s=48J/3=16N
zad3
s=0,5dm2=0,005m2
h=10cm=0,1m
p=100pa
F=p/s=100/0,005=20000N
W=20000*0,005=100J
zad4
v=1,5m/s
F=200N
W=F*s
S=v*t=1,5*3600=540000m
w=540000m*200N=10800kJ
zad5
F=600N
t=3600*2=7200s
W=2160000J
v=?
W=F*s=F*v*t
v=W/F*t
v=2160000J/600N*7200s
V=0,5m/s
2 5 2